Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki.

Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki.

69.00 

Podręcznik “Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki” jest przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum. Napisany zgodnie z podstawą programową i dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw edukacji. Podręcznik obejmuje zagadnienia chowu, żywienia, ras i kierunków użytkowania owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików. Autorzy podręcznika “Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki” to pracownicy naukowi SGGW, co gwarantuje jego wysoką wartość merytoryczną.

Sprawdź nasze pozostałe podręczniki do produkcji zwierzęcej: “Rolnictwo cz. I. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe” i “Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna”

Wydajemy także poradniki z różnych dziedzin życia. Wszystkie informacje o nich znajdziesz na stronie: www.chcerobiemam.pl.

Autor

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

Format

B5

Liczba stron

396

W sprzedaży

od listopada 2016 r.

Numer dopuszczenia

39/2016

WRÓĆ