Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

59.00 

Ilość

Podręcznik „Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna” jest przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum. Napisany zgodnie z podstawą programową i dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw edukacji. Podręcznik obejmuje zagadnienia chowu, żywienia i kierunków użytkowania bydła i trzody chlewnej. Autorom podręcznika „Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna”- pracownikom naukowym SGGW – udało się połączyć przystępny język i wysoką wartość merytoryczną treści.

Sprawdź nasze pozostałe podręczniki do produkcji zwierzęcej: “Produkcja zwierzęca cz. I. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe” i “Produkcja zwierzęca cz. III. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki”.

Wydajemy także poradniki z różnych dziedzin życia. Wszystkie informacje o nich znajdziesz na stronie: www.chcerobiemam.pl.

Autor

pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej

Format

B5

Liczba stron

276

W sprzedaży

od 23 grudnia 2014 r.

Numer dopuszczenia

52/2014

ISBN

978-83-61574-86-6

WRÓĆ