Viridia AB Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 4/6
02-284 Warszawa

Dział handlowy:

Monika Sęk
tel. 696 031 512
E-mail: zamowienia@viridia.pl

Dane rejestracyjne firmy:

Viridia AB Sp. z o.o.
Meander 23
02-791 Warszawa

Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000790928
Regon: 383637769
NIP: 951-24-85-985
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł

Zarząd:
Tomasz Majchrowski – Prezes Zarządu

Numery rachunków:
Bank Millennium 29 1160 2202 0000 0003 8167 7725