Indeks praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych

Indeks praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych

15.00 

Ilość

Indeks praktycznej nauki zawodu jest dokumentem kształcenia praktycznego ucznia w ciągu całego okresu nauczania w szkole.
Zawartość indeksu:

  • instrukcja BHP
  • dane o gospodarstwie szkoleniowym
  • ocena i zaliczenia praktyk zawodowych śródrocznych i wakacyjnych
  • praktyka zawodowa śródroczna z indywidualnym oderwaniem od zajęc szkolnych
  • nauka pracy z kombajnem zbożowym
  • nauka pracy z maszynami rolniczymi
  • oceny końcowe kształcenia praktycznego
  • wynik z egzaminu z przygotowania zawodowego
  • spostrzeżenia, uwagi, pochwały, upomnienia
  • notatki ucznia.

Sprawdź ofertę naszych podręczników dla technika rolnika i technika architektury krajobrazu.

Wydajemy także różne poradniki. Wszystkie informacje o nich znajdziesz na stronie: www.chcerobiemam.pl.

WRÓĆ