Rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne

55.00 

Ilość

ROŚLINY OZDOBNE – podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik ogrodnik i ogrodnik. W ostatnich kilku latach postęp w zakresie hodowli roślin ozdobnych. Powszechnie stosuje się mieszańce heterozyjne, a produkcja została zautomatyzowana. Nastąpiła specjalizacja w produkcji, rośnie znaczenie roślin pojemnikowych. Te czynniki zobligowały Autorów podręcznika do jego uzupełnienia i poprawienia. Podręcznik „Rośliny ozdobne” ma na celu wprowadzenie uczniów szkół ogrodniczych (i nie tylko) w zakres przedmiotu. Ma pomóc zrozumieć i nauczyć się podstawowych pojęć bezpośrednio lub pośrednio związanych z ich nazewnictwem, biologią i doborem roślin, przybliżyć ich wymagania oraz możliwości uprawy i zastosowania w takim zakresie, aby każdy absolwent szkoły ogrodniczej umiał na bieżąco, korzystając z literatury zawodowej i innych źródeł przekazu, aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę.

Dla technika ogrodnika wydaliśmy także podręczniki „Sadownictwo” i „Warzywnictwo”

Wydajemy także różne poradniki. Wszystkie informacje o nich znajdziesz na stronie: www.chcerobiemam.pl.

Autor

Ludmiła Startek, Kazimierz Mynett

Liczba stron

526 + 32 strony kolorowej wkładki

Format

A5

WRÓĆ