Podstawy architektury krajobrazu. Cz. I

Podstawy architektury krajobrazu. Cz. I

34.00 

Brak w magazynie

Nakład podręcznika wyczerpany. Wszystkie treści w nim zawarte zostały zaktualizowane oraz uzupełnione i ujęte w podręcznikach: Architektura krajobrazu cz. I oraz Architektura krajobrazu cz. II.

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym, ale mogą również z niego korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni. Podręcznik powstał zgodnie z nowym programem nauczania i jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczne ładem przestrzennym i dbałością o otoczenie. Informacje zawarte w pierwszej części podręcznika pomogą w opanowaniu istotnych w pracy zawodowej umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji.

Autor

E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik

Format

A5

Liczba stron

152

W sprzedaży

od 2010 roku

WRÓĆ